Konesalikartoitus

Konesali- ja verkkoympäristön kartoituksessa käydään läpi sekä ympäristöstä olemassa oleva dokumentaatio että konesaliympäristön nykytilanne. Kartoituksen pohjalta luomme ehdotuksen tulevaisuuden kehitystarpeista optimaalinen aikataulu sekä mahdolliset eri vaiheet huomioiden sekä nostamme esiin nykyisen ympäristön mahdolliset riskitekijät. Kartoituksen yhteydessä asiakkaan saama tieto pienentää yllättävien ongelmien riskiä sekä parantaa merkittävästi valmiutta reagoida ongelmatilanteisiin. Liiketoiminnan toimintavarmuus paranee, kun infran haasteisiin osataan reagoida ajoissa. Tulevaisuutta ajatellen on myös hyödyllistä päivittää dokumentaatio säännöllisin väliajoin.

Jätä yhteystietosi. Arvomme kaikkien yhteystiedot jättäneiden kesken yhden veloituksettoman konesalikartoituksen. 

Tarjoamme veloituksettoman konesalikartoituksen yhteistyössä Fujitsu Finland Oy:n kanssa. 

Konesalien osalta kartoituksessa läpikäydään seuraavat asiat:

 • Mitä virtuaalikoneita on käytössä ja kuinka paljon?
 • Mitä fyysisiä koneita on käytössä ja kuinka paljon?

 • Kuinka paljon virtuaalikoneet vievät levyjärjestelmän levyllä tilaa?

 • Kuinka paljon virtuaalikoneet vievät keskusmuistia?

 • Mihin muuhun levyjärjestelmää käytetään?


Verkkoympäristön osalta kartoituksessa läpikäydään seuraavat asiat:

 • Verkkotopologia
 • Reitittimien ja palomuurien merkki, malli, ohjelmistoversio, porttimäärä
 • Kytkimien merkki, malli, versio, porttimäärä nopeusluokittain, spanning tree, laajennustarpeet
 • VLANien lukumäärä ja muut ominaisuudet (jumbo frame, voice tms), reititys
 • Palomuurien suorituskyvyn riittävyys, VPN-yhteydet
 • Konesalien väliset yhteydet, nopeus, toteutustapa ja toimittaja
 • Yhteyksien kuormitus, konesalien väliset yhteydet sekä konesalin sisäiset runkoyhteydet
 • Mahdolliset tiedossa olevat ongelmat