CIOaaS

CIOaaS toimii asiakasyrityksen kanssa yhdessä määritetyissä tehtävissä, joko projektiluonteisesti hyvin spesifisessä roolissa tai ulkoistettuna IT:n ja liiketoiminnan yhdistäjänä. CIOaaS on pitkän linjan IT-ammattilainen, jolla on laaja-alaisen teknisen ja poikkitieteellisen osaamisen lisäksi syvällinen ymmärrys liiketoiminnan tarpeista eri toimialoilta, henkilöstön johtamis- ja kehittämistaitoja sekä erinomainen kyky rakentaa monimutkaisistakin asioista helposti kommunikoitavia, käytännönläheisiä ehdotuksia.

Asiakkaan tarpeista riippuen CIOaaS voi toimia esimerkiksi seuraavissa rooleissa:

  • asiakkaan johdon ja ulkoistetun IT-palveluntarjoajan välissä varmistaen sekä jatkuvan kehityksen liiketoiminnan tarpeet huomioiden että palveluntarjoajan päivittäisen suorituskyvykkyyden seurannan.
  • spesifioiduissa kehitysprojekteissa.
  • ylimenokaudella interim CIO-roolissa henkilöstövaihdostilanteessa
  • IT-henkilöstön kehittäminen ja kompetenssien arviointi
  • Asiakkaan johdon luotettu tekninen neuvonantaja

Petri Ulmanen

petri.ulmanen@hcit.fi

+358 400 384 633

Jätä Petrille viesti!

CIOaaS-konseptin toteutus ja kehitys on HardCoreIT:ssä Petri Ulmasen vastuulla.

Petri on pitkän linjan IT-ammattilainen, joka on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä mm. VMwarella ja Citrixillä. Uransa varrella hän on työskennellyt lukuisten asiakkaiden kanssa isoissa projekteissa asiakkaan liiketoimintatarpeet huomioiden ja kehittäen sekä tiimejä että ratkaisuja. Ensimmäisen digitalisaatioprojektinsa Petri toteutti jo lukioaikana koodatessaan eräälle videovuokraamoketjulle järjestelmän vuokrausten ja asiakastietojen hallintaan. Siitä lähtien punaisena lankana Petrin uralla on ollut järjestelmien käytettävyyden ja vikasietoisuuden kehittäminen - siis liiketoimintalähtöinen IT.

Petri kuvailee itseään tech-humanistiksi. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Annetaan Petrin kertoa omin sanoin: "Teknologia itsessään ei ole niin kiinnostava kuin sillä aikaansaadut vaikutukset asiakaskokemukseen, työntekijäkokemukseen, organisaatioon, liikevaihtoon ja siihen, mitä viivan alle jää. Kehityksen lähtökohtana on pidettävä mielessä käyttäjät - sisäiset tai ulkoiset asiakkaat - ja liiketoiminnan tarpeet. Tech-humanisti innostuu siis uusista teknologioista, mutta ennen kaikkea siitä, mitä sillä saadaan aikaan - ihmiset eli käyttäjät huomioon ottaen.

Teknologian kehittyminen ja liiketoiminnan digitalisoituminen on mahtava asia, mutta siinä voidaan mennä pahasti metsään, jos kokonaisuutta ei ole mietitty IT-arkkitehtuurimielessä. CIOaaS-roolissa - tai Enterprise arkkitehtinä - haluan panostaa toimivan, luotettavan ja riskittömän kokonaisuuden luomiseen. Palveluiden kehittäminen pisteratkaisuina voi olla tehokasta, mutta valitettavan usein toimintamallista muodostuu kaaos. Ja tämän tilanteen taklaamisessa voin auttaa ulkoisena CIO-konsulttina!"